Teostame puulehtede äravedu. Kotid ei tohi sisaldada olmeprügi, kontrollime kohapeal, prügi
sorteerimisel lisandub sorteerimistasu. Miinimumtasu 90.00€
Koti suurus Koti max. kaal
Hind
Kuni 150 liitrit
kuni 20kg
6.00€
200 kuni 300 liitrit
kuni 30kg
7.20€
Lisatasud:
Kotid mis asuvad 5-10 meetri kaugusel autoga ligi pääsetavast kohast
0.42€/kott
Kotid mis asuvad kaugemal kui 10 meetrit autoga ligi pääsetavast kohast
0.96€/kott
Prügi sorteerimise tasu
60.00€/tund