Koristame puulehti haljasaladelt, teedelt jne, töid teostame lehepuhurite ja leheiimuritega.
Teenuse hind:
Lehtede riisumine(hunnikusse/vaalu) 0.10€/ruutmeeter
Lehtede multšimine murutraktoriga 0.18€/ruutmeeter
Lehtede koristus koos lehtede äraveoga 0.36€/ruutmeeter
Lehepuhuriga 60.00€ tund ühe töötaja kohta. Miinimumtasu 60.00€